Opettajat ilman rajoja – verkosto (OIR) on kaikkien opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten vapaaehtoisverkosto.

Toimimme vastataksemme maailmanlaajuiseen oppimisen kriisiin, pyrkien osaltamme takaamaan laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen kaikille. Verkosto tarjoaa opetusalan ammattilaisille mahdollisuuden jakaa ammatillista osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä.

Opettajat ilman rajoja –verkosto toimii Kirkon Ulkomaanavun alla, yhtenä sen vapaaehtoisverkostona. Vapaaehtoisemme toimivat pääasiassa Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön hankkeissa, joissa tarvitaan tukea opetuksen laadun kehittämisessä. Vuoteen 2020 mennessä vapaaehtoisjaksoja on kertynyt jo yli 100.

Missiomme 

Opettajat ilman rajoja -verkosto edistää laadukkaan koulutuksen toteutumista tukemalla opetussektorien rakenteita sekä vahvistamalla opetus- ja kasvatusalan henkilöstön pedagogista osaamista sekä Suomessa että maailmalla.

Visiomme 

Koulutuksen laatu ja saavutettavuus paranevat etenkin hauraissa konteksteissa. Suomen koulutussektorin osaaminen vahvistuu vapaaehtoistoiminnan myötä.

Arvomme 

  1. Kahdensuuntainen oppiminen
  2. Keskinäinen kunnioitus
  3. Laadukas ja ammattitaitoinen vapaaehtoistyö

 

Hyödynnämme suomalaista opetus- ja kasvatusalan ammattiaitoa vahvistaaksemme kehitysyhteistyö- ja humanitäärisissä konteksteissa työskentelevien kollegoiden ammatillista kapasiteettia sekä muun opetussektorin osaamista. Suomalaisten vapaaehtoisten ammatillinen osaaminen vahvistuu globaalin ymmärryksen sekä laaja-alaisten taitojen oppimisen myötä. Kunnioitamme kaikkia keiden kanssa työskentelemme. Pyrimme purkamaan epäoikeudenmukaisia valtasuhteita ja huolehdimme, että viestintämme on eettistä. Lähetämme tehtäviin vain koulutus- ja ammattitaustaltaan sopivia henkilöitä.